Vaš posao - Naše IT rešenje

Poslovni Informacioni Sistem MERLIN

Informacioni sistem Merlin je naše originalno rešenje za razne poslovne primene. Kombinovanjem odgovarajućih glavnih modula pružamo vam mogućnost da zajedno sastavimo poslovno IT rešenje koje zadovoljava vaše kriterijume i potrebe. Rešenje nije i ne mora biti jedinstveno za vaš ceo sistem, već ga je moguće konfigurisati za svako pojedinačno radno mesto, prema konkretnim potrebama.

Neki moduli su strogo specifični i predstavljaju glavne module, namenski pisane za odredjenu specijalnost, kao na primer modul "Ambulanta" pisana za potrebe veterinarske stanice, modul "Kalkulacije" pisan za potrebe štamparije za rad u tabačnoj, ofset tehnici ili modul "Ponude" pisan za potrebe Zastupstava i Distibucije. Svi ostali moduli su vrlo prilagodljivi za opštu namenu.

IS MERLIN sadrži sledeće glavne module:

Navigacija kroz module

Svaki zadatak koga imate ispred sebe rešava se u odredjenom modulu IS Merlin. Svaki pokrenut modul ostavlja svoj trag u delu navigacije "Moji moduli", kao pomoć za brzo pronalaženje odgovarajućeg modula.

Više o navigaciji pročitajte ovde.

Ponude

Prodajete robu i/ ili usluge?
Tržišna utakmica je nemilosrdna. Kako na najbolji nači da spojite svoj proizvod - uslugu, njegove prednosti i kvalitet sa cenom koju će tržište podržati?

Modul PONUDE je alat za Vas. Pomoću njega kreirate, obrađujete i menjate ponude, a na bazi Vašeg prodajnog programa, sa automatskim generisanjem podataka za profakture i td.   Saznajte više ...

Ambulanta

Zdravlje i briga o životinjama su postali jedna od bitnih činjenica današnjice. Sa razvojem ekspertskog znanja i veličine ordinacija javila se potreba za sistemskim menadžmentom i sinhronim delovanjem recepcije, ambulante, doktora i pacijenata.

Red u čekaonici, suviše šetnje sa papirima kroz stanicu, problemi sa naplatom duga, jedinstvena video i dokumentaciona arhiva pacijenata, magacin lekova, terenski veterinari? Sve ovo je obuhvaćeno ovim modulom MERLIN-a u jednom koraku. Kako?   Saznajte više ...

Delovodnik

"Zatureni dokumenti" više nisu tema

Namena Delovodnika je evidentiranje i arhiviranje svih ulaznih i izlaznih dokumenata, kao i sve dokumentacije u procesu rada, razvrstanih prema vašim standardnim tipovima dokumenata. Moguće ga je konfigurisati da rdi i kao kompanijski E-mail server, kome svi pristupaju konkurentno.  Saznajte više ...

Maloprodaja

Automatska obrada

Namena ovog modula je automatizacija vodjenja prodavnice, automatsko štampanje fiskalnog računa na POS terminalu i skidanje sa stanja artikala u prodavnici.

Automatski prihvata podatke za naplatu iz drugih modula IS Merlin.   Saznajte više ...

Tok Novca

Planiranje i Ostvarenje

Ovaj modul omogućava kreiranje i vodjenje vaše poslovne politike, bez obzira na kompleksnost procesa. Takodje omogućava da planiranjem prihoda i rashoda donosite poslovne odluke održive u vremenu.

Automatski prihvata podatke iz drugih modula IS Merlin.   Saznajte više ...

Izvodi tekućih računa

Koristeći ovaj modul vodite evidenciju promena na računima kroz evidentiranje izvoda iz vaše poslovne banke, pomoću automatizovanog importa podataka iz vašeg E-banking sistema.

Prihvata i koristi podatke iz drugih modula za evidentiranje delimičnog plaćanja ili naplate, što je osnov za temeljnu analizu po raznim kriterijumima i tzv. "otvorene stavke".   Saznajte više ...

Poslovni adresar

Kako najbrže kontaktirati nekog?

Efikasan networking je važan deo rada i razvoja Vaše kompanije.

Pronalaženje određenog telefona, E-mail adrese ili nekog drugog podatka firme ili kontakta se vrlo jednostavno obavlja. Potrebni podaci za komunikaciju su automatski prezentirani, a E-mail i WEB adresu možete iskoristiti već u samom ekranu pretrage. Ova verzija Adresara omogućava i označavanje za štampu i samo štampanje koverata, nalepnica, reklamnih dokumenata i td.   Saznajte više ...

Katalog artkala

Ne nije promotivni katalog - mada može da bude

Katalog proizvoda i usluga je mesto gde održavate podatke o vašem prodajnom programu. Svi artikli mogu imati prateće strukture od drugih artikala iz Kataloga ili biti bez njih.

Podaci iz Kataloga su izvor podataka i osnov izrade ponude, kalkulacije, profakture i fakture, praćenja poslova, u magacinskom poslovanju, nabavci, rada u ambulanti, štampariji... bukvalno u svim modulima IS Merlin.   Saznajte više ...

Kursna Lista

Pratite kretanje kuseva valuta !

Grafički prikaz daje očiglednu predstavu trendova kretanja kurseva valuta u vremenu.

Modul "skuplja" podatke sa sajta NBS svakog jutra i ažurira svih pet zvaničnih kurseva i vaš komercijalni kurs valute koja je važna u vašem poslovanju, na način koga vi postavljate u sistemu. Pri tom automatski ažurira i komercijani kurs svakog artikla u Katalogu koji ima cenu izraženu u odredjenoj valuti. Ovo je posebno važno pri izradi novih dokumenata prilikom nudjenja.   Saznajte više ...

Pages