Vaš posao - Naše IT rešenje

Izvodi tekućih računa

Modul vodi evidenciju promena na računima kroz evidenciju izvoda iz poslovne banke.

Informacije je moguće unositi ručno ili pomoću atumatizovanih procedura importa, koje su prilagodjene E-Banking sistemima za elektronsko plaćanje Halcom i FX Client, kroz medjusobnu razmenu podataka. Banke koje podržavaju ovaj način razmene podataka su date u tabeli:

 

Banka

 Halcom 

FX Client

AIKAIK banka A.D Niš Da  
AlphaAlpha Bank Srbija A.D. Beograd Da  
IntesaBanca Intesa A.D. Beograd Da Da
AgricoleCrédit Agricole banka Srbija A.D. Novi Sad Da Da
CredyCredy banka A.D Kragujevac Da Da
CacanskaČačanska banka   Da
DunavDunav banka   Da
ErsteErste Bank A.D. Novi Sad Da  
ErsteErste Bank A.D. Podgorica Da  
EurobankEurobank EFG A.D. Beograd Da Da
FindomesticFindomestic banka   Da
HipoHipo Alpe-Adria-bank A.D. Beograd Da Da
KBC bankaKBC    
KomercijalnaKomercijalna banka A.D. Beograd Da Da
KomercijalnaKomercijalna banka A.D. Budva Da  
MarfinMarfin Bank A.D. Beograd Da Da
NLBNLB banka A.D. Beograd Da Da
NLBNLB Montenegro banka A.D. Podgorica Da  
OpportunityOpportunity banka   Da
OTPOTP banka Srbija A.D. Novi Sad Da Da
PiraeusPiraeus bank A.D. Beograd Da Da
PostaPoštanska štedionica   Da
PrivrednaPrivredna banka A.D. Beograd Da Da
ProCreditProCredit Bank A.D. Beograd Da Da
RaiffeisenRaiffeisen Bank A.D. Beograd Da  
RazvojnaRazvojna banka Vojvodine A.D. Novi Sad Da Da
SocieteSociete Generale banka Srbija,A.D. Beograd Da  
UnicreditUniCredit Bank Srbija A.D. Beograd Da Da
UniverzalUniverzal banka A.D. Beograd Da Da
VobanVojvodjanska banka A.D. Novi Sad Da  
VolksVolksbank   Da

 

Import izvoda iz vašeg E-Banking sistema. Importovanjem izvoda zaokružuju se svi finansijski tokovi:

  • Trošak –> E-Banking plaćanje –> Promena na računu -> E-Banking izvodi –> Stanje na sredstvima i
  • Faktura -> Prihod -> Promena na računu -> E-Banking izvodi –> Stanje na sredstvima.

Izvodi tekućih računa

  • Promene na izvodima možete povezati sa još nerealizovanim, prihodima od faktura i rashoda. Rešen je problem objedinjene naplate i objedinjenog plaćanja.
  • Izvodi se mogu exportovati u posebnu datoteku pripremljenu za prihvat u knjigovodstvu.

i još mnogo toga ...

Povezivanje izvoda   Veza

Povezanost sa drugim modulima

Modul je funkcionalno povezan samo sa modulom Poslovni adresar, Tok Novca. Modul prate zajednički moduli IS Manager, Šifarnici.