Poslovni softver i Grafički dizajn

Vaš posao - Naše IT rešenje

1
2
3
4
5

Naša osnovna ideja je da tržištu ponudimo poslovni softver, koji obuhvata sve segmente poslovanja preduzeća i omogućava sigurno vodjenje poslova. Kreiran je na bazi poslovnog iskustva domaćih i inostranih renomiranih preduzeća. Funkcionalno povezani delovi, ogromna lepeza funkcija i vrlo prihvatljiv korisnični pristup obezbeduju lak rad i menadžment preduzećem bez muke.

Ofset Štampa

Kalkulacije na klik

Efikasno kalkulisanje bilo kog posla u tabačnoj štampi, po vašoj tehnologiji, sa opisom i cenama iz vašeg prodajnog programa. Jednostavan način pretrage vam omogućava brzo pronalaženje informacije i dobru analitiku. Varijante kalkulacija, stanje materijala, naplata, komunikacija... Sve ovo na jednom mestu.

Komercijala & Inženjering

Ponude na klik

Sistem je rađen prema najvišim standardima poslovne prakse. Efikasno nudite robu i usluge iz vašeg prodajnog programa, koje sa sobom mogu nositi čak i svoje strukture od drugih elemenata iz programa. On-Line uvid u stanje zaliha, naplatu poslova, rokovi, timski rad i sigurna medjusobna komunikacija ... sve na jednom mestu.


Ketering i Kuhinja

Ketering na klik

Podelite svoje gurmansko umeće sa velikim brojem korisnika – efikasno, brzo i lako! Najbolji način da jednostavno i sigurno upravljate celokupnim procesom pripreme hrane i zalihama namirnica prema vašim normativima za velike količine obroka. Ankete. Neprocenjivo u radu sa hotelima, odmaralištima, školama, kao i u oblasti aktivnog keteringa.

Veterinarska Stanica

Organizacija rada na klik

Kompletno informatičko rešenje za rad vaše veterinarske stanice. Timski rad je u fokusu. Praćenje vašeg pacijenta od njegovog ulaska u stanicu do izlaska iz nje sa svim potrebnim elementima i obaveštavanje na relaciji Šalter <-> Ambulanta <-> Šalter. Pružite sebi sigurnost i organizaciju, kako biste se u potpunosti posvetili radu sa čovekovim plemenitim prijateljima.


Upravljanje Otpadom

Otpad na klik

Gde odložiti industrijski otpad? Koliko ga ima na određenoj lokaciji? Koja  mi prateća dokumentacija treba? Ovakve i slične dileme više ne predstavljaju problem! Predstavljamo vam brz, siguran i sistematičan način vođenja evidencije svake operacije generisanja, premeštanja, deponovanja ili otuđenja otpada.

Elektronska arhiva

Sigurnost na klik

Kako osigurati poslovnu dokumentaciju? Kako brzo doći do informacije? Kako ostvariti direktno editovanje, automatsko skladištenje, prava pristupa, kriptovanje informacija po potrebi. Kako primeniti DOI, PACS, UDK oznake. Kako arhivirati tekst, audio i video zapisi. Sve ovo možete da koristite u jednom novom radnom kruženju na vašem računaru.