Vaš posao - Naše IT rešenje

Advokatska Kancelarija "LAZIĆ"

Ovo je oficijelna prezentacija Advokatske Kancelarije "LAZIĆ".

Advokatska kancelarija Lazić

Delatnost

Kancelarija se bavi komunikacijom i izradom svih pravnih akata na srpskom, engleskom, nemačkom, francuskom, italijanskom, ruskom, slovenačkom, hrvatskom i makedonskom jeziku. Po potrebi, obezbeđuju se i prevodi na drugim jezicima, preko stalnih konsultanata, profesionalnih prevodioca. U sastavu kancelarije je i licencirani naučni i stručni prevodilac za engleski jezik.