Vaš posao - Naše IT rešenje

Elektronska arhiva

Kako osigurati poslovnu dokumentaciju? Kako brzo doći do informacije? Kako ostvariti direktno editovanje, automatsko skladištenje, prava pristupa, kriptovanje informacija po potrebi. Kako primeniti DOI, PACS, UDK oznake. Kako arhivirati tekst, audio i video zapisi. Sve ovo možete da koristite u jednom novom radnom kruženju na vašem računaru.

Elektronska arhiva je više od samog arhiviranja materijala. To je radno okruženje u kome u isto vreme možete direktno kreirati materijal i arhivirati ga.

Radno okruženje

Rešenje vam pruža mogućnost da "Importujete" već gotovu elektronsku dokumentaciju u bilo kom formatu u arhivu, "kreirate" nove dokumente u okruženju MS Office®, koji se pri tom automatski arhiviraju, da vaši dokumenti imaju "više priloga" u bilo kom formatu opisanih sa svojim sadržajem - abstraktom.

Na jednostavan način pretražujete, pronalazite i pregledate traženi materijal, pregledate linkove na WEBu. Označavate arhivirani materijal prema svetskim standardima DOI, UDK, PACS ...

Zaštite arhivirani materijal kriptovanjem od neovlašćenog korišćenja pomoću korisničkih profila, koje sami postavite. Oni odredjuju prava pristupa arhiviranom materijalu.

Detaljan opis sistema potražite ovde ...