Vaš posao - Naše IT rešenje

Poslovne Finansije

Kompletan paket za predviđanje i odlučivanje, sa ažuriranjem finansijskih rezultata vašeg tekućeg poslovanja, kao i prikaz toka novca u periodu. Kreiranje vaših faktura i slanje u Sistem Elektronskih Faktura (u daljem tekstu SEF), prijem faktura vaših dobavljača i import iz SEF-a. Eksport vaših naloga za plaćanje u E-Banking i import izvoda iz E-Bankig sistema. Jednostavan način pretrage vam omogućava brzo pronalaženje informacije, istoriju poslovanja i dobru analitiku i mnoge druge koje će vam pomoći i olakšati vam rad kako biste se usmerili na razvoj i unapređenje svog biznisa.

Profesionalni rad

Poslovno rešenje se sastoji od pažljivo odabranih modula vezanih za vođenje finensija firme.

  • Kreirate vaše fakture klijentima, na bazi izvršenih poslova iz ugovora koje ste potpisali ili bez njih i vašeg cenovnika iz vašeg kataloga, šaljete ih klijentima na klik kroz SEF;
  • Primate fakture vaših dobavljača iz SEF-a koje se automatski importuju u vaš sistem;
  • Kreirate planirani prihod i rashod iz faktura u toku novca i eksportujete ih za E-Banking;
  • Importujete nova stanja na vašim tekućim računima sa izvoda iz E-Bankinga;
  • Povezujete ostvarene promene sa planiranim i na taj način ažurirate dijagram toka novca u realnom vremenu

Posebne pogodnosti

  • Dobra sinhronizacija i obaveštavanje timova. Pomoću internog sistema poruka obezbedjujete vrlo sigurno obaveštavanje u okviru vaših radnih timova, okupljenih oko jedne ili više aktivnosti

U ovo poslovno rešenje su uključeni sledeći glavni moduli IS Merlin:

... i još mnogo zajedničkih funkcija. Ova kombinacija modula je samo osnova za vaše rešenje koje može biti prošireno prema potrebama konkretnog radnog mesta sa drugom modulima ili namenski pisanim softverom za vašu firmu prema vašim standardima.