Vaš posao - Naše IT rešenje

Poslovni Informacioni Sistem MERLIN

Informacioni sistem Merlin je naše originalno rešenje za razne poslovne primene. Kombinovanjem odgovarajućih glavnih modula pružamo vam mogućnost da zajedno sastavimo poslovno IT rešenje koje zadovoljava vaše kriterijume i potrebe. Rešenje nije i ne mora biti jedinstveno za vaš ceo sistem, već ga je moguće konfigurisati za svako pojedinačno radno mesto, prema konkretnim potrebama.

Neki moduli su strogo specifični i predstavljaju glavne module, namenski pisane za odredjenu specijalnost, kao na primer modul "Ambulanta" pisana za potrebe veterinarske stanice, modul "Kalkulacije" pisan za potrebe štamparije za rad u tabačnoj, ofset tehnici ili modul "Ponude" pisan za potrebe Zastupstava i Distibucije. Svi ostali moduli su vrlo prilagodljivi za opštu namenu.

IS MERLIN sadrži sledeće glavne module:

Navigacija kroz module

Kako do odredjenog modula?

Svaki zadatak koga imate ispred sebe rešava se u odredjenom modulu IS Merlin. Svaki pokrenut modul ostavlja svoj trag u delu navigacije "Moji moduli", kao pomoć za brzo pronalaženje odgovarajućeg modula u daljem radu.

Više o navigaciji pročitajte ovde.

Kalkulacije u Ofset Štampi

Sve zavisi od dobre i tačne kalkulacije.

Ovaj modul IS Merlina omogućava precizno određivanje cene koštanja posla u ofset štampi, registrovanju i petragu svih kalkulacija u vašoj komercijali, izradu ponuda klijentima, izradu svih potrebnih naloga za rad pripremi, štampariji, knjigoveznici i trebovanja materijala iz magacina.

Ovo je najveća pomoć vašem tehnologu i/ili komercijalisti, jer u izradi ponude koristi standarde i tehnologiju rada vaše štamparije na jedinstven način, podiže sigurnost i skraćuje vreme svog rada i još mnogo toga...  Saznajte više ...

Ponude

Prodajete robu i/ ili usluge?
Tržišna utakmica je nemilosrdna. Kako na najbolji nači da spojite svoj proizvod - uslugu, njegove prednosti i kvalitet sa cenom koju će tržište podržati?

Modul PONUDE je alat za Vas. Pomoću njega kreirate, obrađujete i menjate ponude, a na bazi Vašeg prodajnog programa, sa automatskim generisanjem podataka za profakture i td.   Saznajte više ...

Veterinarska Ambulanta

Zdravlje i briga o životinjama su postali jedna od bitnih činjenica današnjice. Sa razvojem ekspertskog znanja i veličine ordinacija javila se potreba za sistemskim menadžmentom i sinhronim delovanjem prijema, ambulante, doktora i pacijenata.

Red u čekaonici, suviše šetnje sa papirima kroz stanicu, problemi sa naplatom duga, jedinstvena video i dokumentaciona arhiva pacijenata, magacin lekova, terenski veterinari? Sve ovo je obuhvaćeno ovim modulom MERLIN-a u jednom koraku. Kako?   Saznajte više ...

Pametan Restoran

Povežite MAGACIN, KUHINJU I GOSTE

Imate odličan restoran, još bolju uslugu a svesni ste da može i bolje.

Modul Pametan restoran Vam obezbeđuje formiranje optimalnih porcija/obroka, na bazi različitih standardnih i vaših specijalnih normativa, prema nabavnim cenama namirnica, izdavanje naloga kuhinji za spremanje tih obroka i trebovanje tačnih količine namirnica i materijala iz magacina za njih.   Saznajte više ...

Magacin

Uvek komplikovan deo poslovanja.

Koliko čega, po kojoj ceni, od kog dobavljača, kada, kome, sve su to pitanja vezana za Magacin.

Ovaj modul obezbeđuje evidenciju prijema i trošenja robe i materijala na skladištima, evidencija faktura dobavljača, eksport podataka za knjiženje u vaše knjigovodstvo. Ali to nije sve...   Saznajte više ...

Delovodnik

"Zatureni dokumenti" više nisu tema

Namena Delovodnika je evidentiranje i arhiviranje svih ulaznih i izlaznih dokumenata, kao i sve dokumentacije u procesu rada, razvrstanih prema vašim standardnim tipovima dokumenata. Moguće ga je konfigurisati da rdi i kao kompanijski E-mail server, kome svi pristupaju konkurentno.  Saznajte više ...

Maloprodaja

Automatska obrada

Namena ovog modula je automatizacija vodjenja prodavnice, automatsko štampanje fiskalnog računa na POS terminalu i skidanje sa stanja artikala u prodavnici.

Automatski prihvata podatke za naplatu iz drugih modula IS Merlin.   Saznajte više ...

Tok Novca

Planiranje i Ostvarenje

Ovaj modul omogućava kreiranje i vodjenje vaše poslovne politike, bez obzira na kompleksnost procesa. Takodje omogućava da planiranjem prihoda i rashoda donosite poslovne odluke održive u vremenu.

Automatski prihvata podatke iz drugih modula IS Merlin.   Saznajte više ...

Izvodi tekućih računa

Koristeći ovaj modul vodite evidenciju promena na računima kroz evidentiranje izvoda iz vaše poslovne banke, pomoću automatizovanog importa podataka iz vašeg E-banking sistema.

Prihvata i koristi podatke iz drugih modula za evidentiranje delimičnog plaćanja ili naplate, što je osnov za temeljnu analizu po raznim kriterijumima i tzv. "otvorene stavke".   Saznajte više ...

Pages