Vaš posao - Naše IT rešenje

Poslovni Informacioni Sistem MERLIN

Informacioni sistem Merlin je naše originalno rešenje za razne poslovne primene. Kombinovanjem odgovarajućih glavnih modula pružamo vam mogućnost da zajedno sastavimo poslovno IT rešenje koje zadovoljava vaše kriterijume i potrebe. Rešenje nije i ne mora biti jedinstveno za vaš ceo sistem, već ga je moguće konfigurisati za svako pojedinačno radno mesto, prema konkretnim potrebama.

Neki moduli su strogo specifični i predstavljaju glavne module, namenski pisane za odredjenu specijalnost, kao na primer modul "Ambulanta" pisana za potrebe veterinarske stanice, modul "Kalkulacije" pisan za potrebe štamparije za rad u tabačnoj, ofset tehnici ili modul "Ponude" pisan za potrebe Zastupstava i Distibucije. Svi ostali moduli su vrlo prilagodljivi za opštu namenu.

IS MERLIN sadrži sledeće glavne module:

Navigacija kroz module

Svaki zadatak koga imate ispred sebe rešava se u odredjenom modulu IS Merlin. Svaki pokrenut modul ostavlja svoj trag u delu navigacije "Moji moduli", kao pomoć za brzo pronalaženje odgovarajućeg modula u daljem radu.

Više o navigaciji pročitajte ovde.

Kalkulacije u Štampi

Sve zavisi od dobre i tačne kalkulacije.

Ovaj modul IS Merlina omogućava precizno određivanje cene koštanja posla u ofset štampi, registrovanju i petragu svih kalkulacija u vašoj komercijali, izradu ponuda klijentima, izradu svih potrebnih naloga za rad pripremi, štampariji, knjigoveznici i trebovanja materijala iz magacina.

Ovo je najveća pomoć vašem tehnologu i/ili komercijalisti, jer u izradi ponude koristi standarde i tehnologiju rada vaše štamparije na jedinstven način, podiže sigurnost i skraćuje vreme svog rada i još mnogo toga...  Saznajte više ...

Ponude

Prodajete robu i/ ili usluge?
Tržišna utakmica je nemilosrdna. Kako na najbolji nači da spojite svoj proizvod - uslugu, njegove prednosti i kvalitet sa cenom koju će tržište podržati?

Modul PONUDE je alat za Vas. Pomoću njega kreirate, obrađujete i menjate ponude, a na bazi Vašeg prodajnog programa, sa automatskim generisanjem podataka za profakture i td.   Saznajte više ...

Veterinarska Ambulanta

Zdravlje i briga o životinjama su postali jedna od bitnih činjenica današnjice. Sa razvojem ekspertskog znanja i veličine ordinacija javila se potreba za sistemskim menadžmentom i sinhronim delovanjem recepcije, ambulante, doktora i pacijenata.

Red u čekaonici, suviše šetnje sa papirima kroz stanicu, problemi sa naplatom duga, jedinstvena video i dokumentaciona arhiva pacijenata, magacin lekova, terenski veterinari? Sve ovo je obuhvaćeno ovim modulom MERLIN-a u jednom koraku. Kako?   Saznajte više ...

Poslovni adresar

Kako najbrže kontaktirati nekog?

Efikasan networking je važan deo rada i razvoja Vaše kompanije.

Pronalaženje određenog telefona, E-mail adrese ili nekog drugog podatka firme ili kontakta se vrlo jednostavno obavlja. Potrebni podaci za komunikaciju su automatski prezentirani, a E-mail i WEB adresu možete iskoristiti već u samom ekranu pretrage. Ova verzija Adresara omogućava i označavanje za štampu i samo štampanje koverata, nalepnica, reklamnih dokumenata i td.   Saznajte više ...

Katalog artkala

Ne nije promotivni katalog - mada može da bude

Katalog proizvoda i usluga je mesto gde održavate podatke o vašem prodajnom programu. Svi artikli mogu imati prateće strukture od drugih artikala iz Kataloga ili biti bez njih.

Podaci iz Kataloga su izvor podataka i osnov izrade ponude, kalkulacije, profakture i fakture, praćenja poslova, u magacinskom poslovanju, nabavci, rada u ambulanti, štampariji... bukvalno u svim modulima IS Merlin.   Saznajte više ...

Kursna Lista

Pratite kretanje kuseva valuta !

Grafički prikaz daje očiglednu predstavu trendova kretanja kurseva valuta u vremenu.

Modul "skuplja" podatke sa sajta NBS svakog jutra i ažurira svih pet zvaničnih kurseva i vaš komercijalni kurs valute koja je važna u vašem poslovanju, na način koga vi postavljate u sistemu. Pri tom automatski ažurira i komercijani kurs svakog artikla u Katalogu koji ima cenu izraženu u odredjenoj valuti. Ovo je posebno važno pri izradi novih dokumenata prilikom nudjenja.   Saznajte više ...

Komunikacija u sistemu

Operativna efikasnost vašeg tima

Jedan od osnovnih zahteva modernog poslovanja. Ona je odgovorna za kvalitet vašeg posla.

Operativna efikasnost tima zavisi od blagovremeno međusobno prosleđenih informacija. Ovaj modul pruža mogućnost da budete sigurni ste dobili sve informacije koje su vam bile upućene, kao i da će sve informacije koje vi upućujete drugima oni sigurno dobiti.   Saznajte više ...

Analiza Poslovanja

Obezbedite mogućnost donošenja uvek dobrih, blagovremenih i reciznih odluka

Efikasno planiranje bazira se na analizi poslovanja u realnom vremenu.

Modul Analiza poslovanja poslovnog informacionog sistema Merlin vam pruža mogućnost da budete informisani o poslovnom uspehu vaše firme u realnom vremenu.   Saznajte više ...

Fakturisanje

Modul Fakture je alat pomoću koga se kreiraju sve profakture, avansne i/ili konačne fakture, bez obzira da li su posledica ponuda koje su aktivirane u posao u sistemu, direktne prodaje artikla ili usluge iz kataloga ili neke druge akcije. Omogućene su verzije, korekcije unutar fakture, reverzni postupak utvrdjivanja cene stavke i td.   Saznajte više ...

Pages