Vaš posao - Naše IT rešenje

Analiza Poslovanja

Da li ima uspešnog poslovanja ako se ono konstantno ne prati i analizira? Da li je moguće imati tačnu sliku poslovanja obradom hiljada i hiljada podataka u toku cele godine bez odgovarajućeg alata u okviru informacionog sistema na lokalnoj mreži? Naravno da ne.

Analiza poslovanja

Namena ovog modula IS Merlin je prikaz ukupne slike uspeha poslovanja na bazi obrade i analize svih relevantnih podataka iz celog sistema.

Šta dobijate koriščenjem ove Analize?

Dobijate precizan odgovor na sledeća pitanja:

 • Kakav nam je saldo poslovanja u svim valutama u kojima poslujete?
 • Ko vam je naveći dužnik?
 • Kome ste vi najveći dužnik?
 • Sa kim ste najviše i/ili najbolje radili?
 • Ko je sa vama najviše i/ili najbolje radili?
 • Koja faktura nije (na)plaćena ili je delimično (na)plaćena?
 • Da li mogu da dobijem preciznu analitiku poslovanja sa nekom firmom u bilo kom periodu?
 • Da li mogu da postavim bilo koju kombinaciju uslova koja mi odgovara baš u ovom trenutku i da mi sistem filtrira samo te podatke?

i mnoga druga ...

Analizu svih prihoda, rashoda, ostvarenja i još nerealizovanih obaveza možete imati prikazanu u kombinaciji uslova za prikaz koju vi kreirate prema potrebi. Nju možete zadati sortiranu po valutama i firmama i to hronološki, po veličini duga i po starosti duga, uz to da sadržaj liste budu:

 • Samo totali
 • Totali i planirani prihovi i troškovi
 • Totali, planirani prihodi i troškovi i definitivno naplaćeni/plaćeni iznosi koji su prošli kroz vaše tekuće račune u bankama.

Uz to moguće je ograničiti vremenski period na

 • Ceo tekući ili bilo koji drugi poslovni period ili
 • Od bilo kog datuma do bilo kog datuma.

Takodje možete izdvojiti bilo koju kombinaciju valuta poslovanja. Možete prikazati ukupno poslovanje samo za odredjenu frimu ili odredjeni posao.

Izveštaji

Svaka kombinacija zadatih uslova koje smo naveli daje listu podataka odgovarajuće sadržine. Ova lista može biti odštampana na bilo kom štampaču u firmi koji je logički povezan ma računar na kome pratite analizu poslovanja.

Povezanost sa drugim modulima

Analiza je funkcionalno zavisan modul od svih ostalih modula u sistemu, a pogotovo onih koji su vezani za finansije. On ne može da pokaže bilo kakav izveštaj ukoliko se ti moduli prethodno nisu koristili za unos realnih promena u radnom okruženju.