Vaš posao - Naše IT rešenje

Magacin

Namena modula je evidencija prijema i trošenja robe i materijala na skladištima, evidencija faktura dobavljača.

Šta dobijate korišćenjem modula?

Modul omogućava standardizovan način evidentiranja prijema i trošenja robe i materijala u skladištima. Nudi mogućnost postojanja prijemnog i centralnog magacina iz koga se snabdevaju ostali magacini, registrovanja faktura dobavljača i pratećih dodatnih troškova, tako da se vrši stalno ažuriranje nabavnih cena. Prodajne cene se mogu menjati i vraćati kroz nivelacije.

Magacin    Prijemnica

Automatske procedure

Prosečne cene : Obrađuju se nove nabavne cene i automatski ažuriraju cenu zaliha. Moguće je definisati minimalne i maskimalne zalihe nekog artikla u nekom magacinu.

Porudžbenice : Automatski se generišu porudžbenice za nabavku koje sadrže odgovarajuće količine artikala koje se pokažu kao negativna razlika izmedju količine sa trebovanja koja su stigla iz sistema ili ako količina padne ispod minimalnih zaliha.

Fakture: Izdavanje otpremnice može automatski da generiše izlaznu fakturu, koja će se naći u listi faktura vidljivih u modulu Finansijske projekcije.

Modul nudi razna listanja: ulaze, izlazei, lager liste, nivelacije cena, kartice artikala, popise, viškovei i manjkove. Svi izveštaji imaju veoma moćan sistem zadavanja uslova izlistavnja.

Potrošnice i fakture dobavljača se exportuju u datoteku za knjigovodstvo.

Povezanost sa drugim modulima

Modul je funkcionalno povezan samo sa modulom Poslovni adresar i Katalog artikala. Dobro radi u okruženju modula Maloprodaja, Ponude, Tok Novca. Modul prate zajednicki moduli IS Manager, Šifarnici.