Vaš posao - Naše IT rešenje

Tok Novca

Easy solutions - Exact solutions

Modul obezbedjuje pregledan način da planirate sve prihode i rashode u preduzeću i da pratite njihovo izvršenje. Grupišući podatke na više načina informiše vas o statusima planiranih prihoda i troškova.

Primer pregleda  toka novca   Promena

  • Dnevno praćenje prihoda i rashoda na računima vašeg preduzeća.
  • Praćenje finansijske realizacije svakog ugovorenog posla, kroz evidenciju naplaćene, delimično naplaćene ili zakasnele naplate.
  • Automatski prikaz naplaćene i nenaplaćene realizacije
  • Export naloga u E-Banking sistem: Posebnim procedurama planirani rashodi se mogu označiti i exportovati u posebnu datoteku koju vaš E-Banking sistem može prihvatiti kao gotovu datoteku naloga za plaćanje, a izvodi se mogu preuzimati i sa ogromnom uštedom u vremenu povezati u sistemu u modulu Izvodi.
  • Sistem daje pregled promena za neki period u obliku dijagrama za očiglednije i sigurnije odlučivanje.

i još mnogo toga ...

Povezanost sa drugim modulima

Modul je funkcionalno povezan samo sa modulom Poslovni Adresar i Katalog, ali vrlo dobro radi u okruženju modula Fakturisanje, Ponude, Delovodnik, Kalendar i Poruke u sistemu. Modul prate zajednički moduli IS Manager, Šifarnici.