Vaš posao - Naše IT rešenje

Izvodi tekućih računa

Modul vodi evidenciju promena na računima kroz evidenciju izvoda iz poslovne banke.

Informacije je moguće unositi ručno ili pomoću atumatizovanih procedura importa, koje su prilagodjene E-Banking sistemima za elektronsko plaćanje Halcom i Asseco, kroz medjusobnu razmenu podataka. Banke koje podržavaju ovaj način razmene podataka su date u tabeli:

 

Banka

Halcom 

Asseco

Addiko bank A.D. Beograd Da Da
AIKAIK banka A.D Niš Da  
API bank A.D. Beograd   Da
IntesaBanca Intesa A.D. Beograd Da Da
PostaBanka Poštanska štedionica A.D. Beograd Da Da
AgricoleCrédit Agricole banka Srbija A.D. Novi Sad Da Da
CredyDirektna banka A.D. Kragujevac Da Da
ErsteErste Bank A.D. Novi Sad Da Da
EurobankEurobank EFG A.D. Beograd Da Da
Expobank A.D. Beograd Da Da
Halkbank A.D. Beograd   Da
Jubmes Banka A.D. Beograd Da Da
KomercijalnaKomercijalna banka A.D. Beograd Da Da
MarfinMirabank A.D. Beograd Da  
NLBMobi Banka A.D. Beograd Da  
mts Banka   Da
NLBNLB banka A.D. Beograd Da Da
OpportunityOpportunity banka   Da
OTPOTP banka Srbija A.D. Novi Sad Da Da
ProCreditProCredit Bank A.D. Beograd Da Da
RaiffeisenRaiffeisen Bank A.D. Beograd Da  
SberSberbanka,A.D. Beograd Da Da
Srpska banka A.D. Beograd Da  
UnicreditUniCredit Bank Srbija A.D. Beograd Da Da

 

Import izvoda iz vašeg E-Banking sistema. Importovanjem izvoda zaokružuju se svi finansijski tokovi:

  • Trošak –> E-Banking plaćanje –> Promena na računu -> E-Banking izvodi –> Stanje na sredstvima i
  • Faktura -> Prihod -> Promena na računu -> E-Banking izvodi –> Stanje na sredstvima.

Izvodi tekućih računa

  • Promene na izvodima možete povezati sa još nerealizovanim, prihodima od faktura i rashoda. Rešen je problem objedinjene naplate i objedinjenog plaćanja.
  • Izvodi se mogu exportovati u posebnu datoteku pripremljenu za prihvat u knjigovodstvu.

i još mnogo toga ...

Povezivanje izvoda   Veza

Povezanost sa drugim modulima

Modul je funkcionalno povezan samo sa modulom Poslovni adresar, Tok Novca. Modul prate zajednički moduli IS Manager, Šifarnici.