Vaš posao - Naše IT rešenje

Poslovni adresar

Kako najbrže kontaktirati nekog?

Pronalaženje određenog telefona, E-mail adrese ili nekog drugog podatka firme ili kontakta se vrlo jednostavno obavlja. Potrebni podaci za komunikaciju su automatski prezentirani, a E-mail i WEB adresu možete iskoristiti već u samom ekranu pretrage.

Ova verzija Adresara omogućava i označavanje za štampu i samo štampanje nekog dokumenta sa automatski ubačenim ATT podacima.

Šta dobijate korišćenjem Partnera?

Namena ovog modula Merlina je kreiranje kompleksne baze podataka o poslovnim partnerima, cilkuralna štampa i obaveštavanje. Napravljen je kao adresar svih firmi i kontakata koji su od značaja za vašu firmu i služi kao izvor podataka u svakodnevnoj komunikaciji.

 Poslovni Adresar

Modul omogućava zapisivanje kompletne funkcionalne strukture neke firme, kao i svih njenih adresa, sa svim pripadajućim podacima potrebnim za komunikaciju sa njom putem njenih opštih podataka i njenim zaposlenima pojedinačno, počev od stabilnih i mobilnih telefona i faxova, preko Internet podataka, do poslovnih računa, PIB-a, broja registracije, šifre delatnosti i ostalih podataka od značaja.

Detalj 1    Detalj 2

Automatizovane procedure

Cirkularno obaveštavanje

Posebnim jednostavnim sistemom možete da pridružite pojedinačne akcije i kampanje firmama i kontaktima iz baze podataka i vrlo jednostavno uputiti im željene informacije, a za samo nekoliko minuta. To možete učiniti u papirnoj formi, automatskim adresiranjem unapred pripremljenih dokumenata na bazi šablona (pisama, koverti i sl.) MS Word-a® i posao završavate brzinom same štampe, ili putem E-mail poruka koje šaljete pomoću opcionog internog E-mail servisa.

Export podataka

Ovom procedurom eksportovaćete označne kontakte u Adresar Palm® serije ručnih kompjutera.

Povezanost sa drugim modulima

Adresar je funkcionalno nezavisan modul, ali je i obavezan u okruženju ostalih modula IS Merlin, pružajući im potrebne informacije koje se ovde ažuriraju. Dobar primer ove sinergije podrška modulima Ponude, Fakturisanje, Tok NovcaDelovodnik, Magacin, Maloprodaja i drugi... Adresar prati modul Šifarnici kao zajednički modul calog IS Merlin.