Vaš posao - Naše IT rešenje

Cenovnici i Katalog proizvoda

Namena modula je kreiranje baze podataka o vašem prodajnom programu.

Modul omogućava evidenciju svih artikala vašeg prodajnog programa. Oni se koriste prilikom izrade ponude, profaktura i faktura, praćenja poslova, u magacinskom poslovanju, nabavci itd.

Šta dobijate korišćenjem modula?   

Katalog Proizvoda

Prilikom pravljenja ponuda budućeg posla vrlo je važno operisati sa ažurnim cenama. Cene u artiklima su prodajne i izražene u potrebnim valutama, čiji se kurs automatski ažurira promenom u kursnoj listi sistema. Moguće je definisati i specijalne cenovnike prema pojedinim kupcima, koji se mogu koristiti kao izvor cena pri pravljenju ponuda.

Prodajni program čine kataloški artikli kojima su pridruženi artikli pojedinih dobavljača. Svaki artikl ima dva dela opisa: opšti i detaljni. Ovi delovi se automatski koriste prilikom pravljenja i štampanja ponuda.

Primer jedne sastavniceArtikl može nositi i strukturu od drugih artikala. Broj artikala u strukturi, broj njenih pozicija, broj ponavljanja jednog artikla, količina artikla na jednoj poziciji, kao i broj nivoa i vrsta artikala nije ograničen, tako da je moguće izgraditi vrlo složene strukture. Cena cele strukture se automatski izračunava, bez obzira na valutu prodajne cene pojedinog artikla u strukturi.

Artikl u sistemu može biti kompatibilan nekom drugom artiklu. Svaka kompatibilnost je detaljno opisana stepenom i opisom, tako da se artikl može izabrati kao zamena traženom artiklu u toku formiranja ponude.

Jednom rečiju dobijate sigurnost i tačnost u određivanju cene ponude, kao i jedinatvenost informacija prodajnog programa, koja je vrlo važna za timski rad.

Povezanost sa drugim modulima

Modul je funkcionalno povezan sa modulom Poslovni adresar i pruža informacije ostalim modulima, kao na pr. Ponude, Tok Novca, Kalkulacije u štampi, Magacin. Modul prate zajednički moduli IS Manager, Šifrarnici.