Vaš posao - Naše IT rešenje

Kursna Lista

Šta je Kursna Lista? 

Kursna lista: Automatsko ažuriranje kursa sa kusrne liste NBS ili ručno, primenom kursa druge banke.

Pretraživanje Kusne Liste    Grafički prikaz Kursne Liste

Uključivanje vaše strategija utvrdjivanja i primene vašeg komercijalnog kursa bilo koje valute u kursnu listu, bilo da se ovaj kurs konfiguriše procentualno ili nominalno za fiksni iznos,

  • Import podataka sa sajta Narodne Banke Srbije,
  • Automatsko ažuriranje kursa prodajnih cena na bazi komercijalnog kursa valuta, u svim artiklima ili elementima usluge,
  • Grafički prikaz promene kurseva valuta u vremenu,
  • Obezbedjuje visoka tačnost pri izradi ponuda, profaktura, faktura i ostalih komercijalnih i finansijskih dokumenata.

i još mnogo toga ...

Povezanost sa drugim modulima

Modul je funkcionalno povezan samo sa modulom Adresar i Katalog, ali vrlo dobro radi u okruženju modula Ponude i Poslovi, Delovodnik i Arhiva, Poruke u sistemu.