Vaš posao - Naše IT rešenje

Kalendar i Poruke

Timski rad i blagovremeno medjusobno prosledjivanje informacija u okviru tima možda je presudan zahtev u savremenom načinu poslovanja. Ovaj modul pruža mogućnost da budete sigurni ste dobili sve informacije koje su vam bile upućene, kao i da će sve informacije koje vi upućujete drugima oni sigurno dobiti.

Šta dobijate korišćenjem modula?    

Primer pretraživanja liste dogadjaja u preduzeću

Primenom jedinstvenog sistema komunikacije izmedu saradnika radnih timova u okviru korisnika Merlina postižete sigurnost u informisanju saradnika, sistematičnost uređivanja dokumentacije, podižete sopstvenu organizovanost, zadovoljstvo pri radu i pozitivan osećaj pripadnosti timu.

Poruke mogu biti namenjene jednom ili više saradnika, a da pri tom mogu sadržati i jedinstvenu prateću dokumentaciju, koja se nalazi negde na mrežnim diskovima. Sistem samim tim upućuje na uvođenje reda u čuvanju dokumentacije. Mogu se praviti i lične memo poruke koje mogu predstavljati i radne foldere, čiji se sadržaj po završetku rada na dokumentaciji šalju specijalistima na dalju obradu. Poruka može imati svoju najavu radi podsećanja.

Poruka

Kada je poruka poslata, ona "putuje" kroz mrežu i u programirano vreme se pojavljuje na onom računaru na kome je prijavljen referent kome je informacija i namenjena. Ako u tom trenutku taj referent iz bilo kog razloga nije prisutan, upućena informacija će ga sačekati da se prijavi i pojaviti se na ekranu onog računara na kome se prijavio na sistem.

Poruke mogu biti predviđene da se pojave jednom ili da imaju periodičnost: jednog datuma svake godine, svakog dana u mesecu, svakog određenog dana u nedelji ili svakog dana u određeno vreme, svakog sata, sa ili bez svoje najave ... i još mnogo kombinacija.

Povezanost sa drugim modulima

Modul je funkcionalno nezavisan, ali vrlo dobro radi u okruženju modula Ponude, Tok Novca. Modul prate zajednicki moduli IS Manager, Šifarnici.