Vaš posao - Naše IT rešenje

Sistem ažuriranja softvera

Vreme je postalo najdragoceniji resurs koga imate. Kako bi ga što više uštedeli u svakodnevnom radu BIGByte poklanja posebnu pažnju na funkcionalnost i upotrebivost svog software-a koga vi koristite i radi konstantno na njegovom usavršavanju. Kako bi počeli da koristite sve nove funkcije i unapredjenja potrebno je da na vašem računaru imate poslednje verzije instaliranog software-a.

Alatka za to je naš jedinstveni Update sistem, koji se pokreće automatski sa startom nekog BIGByte rešenja. On automatski pobroji sve "zastarele" verzije software-a i ažurira ih pre pokretanja rešenja.

Ako sistem počne ažuriranje softvera pre startovanja BIGByte softvera pojaviće vam se ekran sa obaveštenjem o ažuriranju.

 

Kada se ažuriranje završi pokreće se BIGByte program koga koristite.