Vaš posao - Naše IT rešenje

Fakturisanje

Šta su Fakture?

FaktureOvaj modul je alat pomoću koga se kreiraju sve profakture, avansne i/ili konačne fakture.
Profaktura može biti atomatski generisana i u modulu Ponude. Vaše je da sistemu saopštite predmet fakture, a automatske procedure ovog modula će izračunati sve iznose, PDV. Omogućene su verzije, korekcije unutar fakture, reverzni postupak utvrdjivanja cene stavke i td.

Ovaj modul formira i arhivira štampani dokument na vašem memorandumu, registruje ga u delovodniku, šalje putem Email-a i sve ostalo ...

 

 

Neke funkcije modula

Stavka Fakture

Detalji

  • Automatski izračunava PDV u stavkama i konačno poresko zaduženje u fakturi.
  • Automatski registruje fakture u delovodniku.
  • Automatski arhivira elektronsku formu fakture.
  • Omogućava eksport faktura u posebnu datoteku namenjenu za prihvat u knjigovodstvu.
  • Automatski prosledjuje fakture u evidenciju izlaznih faktura Delovodnika
  • Omogućava slanje fakture kupcu putem kompanijskog E-mail sistema.

i još mnogo toga ...

 

Povezanost sa drugim modulima

Modul je funkcionalno povezan samo sa modulom Poslovni Adresar i Katalog Proizvoda, ali vrlo dobro radi u okruženju modula Ponude i Poslovi, Delovodnik i Arhiva, Poruke u sistemu. Modul prate zajednički moduli IS Manager, Šifarnici.