Vaš posao - Naše IT rešenje

O nama

BIGByte d.o.o. je privatno preduzeće, osnovano 1993. godine, čija je glavna delatnost proizvodnja softverske podrške koja pokriva poslovnu problematiku.

Naša vizija je široko korišćen kvalitetan poslovni softver, kreiran sa domaćim timom stručnjaka iz ranih oblasti, pomoću domaće tehnologije, a na bazi sopstvenog poslovnog iskustva i iskustava domaćih i inostranih renomiranih preduzeća, koji je sastavljen iz delova - modula koji su na podesan način grupisani u pakete, prilagodjeni i podredjeni konkretnim poslovnim zahtevima pojedinačnih poslovnih procesa korisnika.

Naša misija od osnivanja preduzeća do danas je stvaranje što većeg broja zadovoljnih korisnika, koji pomoću naših prilagodjenih proizvoda postižu veće efekte svoga poslovanja, povećavaju svoju konkurentnost na tržištu, smanjuju troškove i povećavaju efikasnost rada. Korišćenjem naših stručno pripremljenih rešenja postižemo zadovoljstvo pri radu i podstičemo timski rad.

Ono što karakteriše naš proizvod, na šta smo ponosni jeste sigurnost u radu, pokrivenost velike lepeze funkcija, vrlo prihvatljiv ergonomski korisnični pristup, moderan dizajn, mogućnost za kombinovanje modula u funkcionalne celine, što korisnicima našeg softvera obezbeduje rad timova i menadžment preduzećem bez muke.

Našu delatnost smo proširili u oblasti marketinga, grafičkog dizajna i interneta.