Vaš posao - Naše IT rešenje

Navigacija kroz module

Kako do odredjenog modula?

Glavni MeniStigao vam je novi dokument od dobavljača ili nova roba za magacin i želite da to unesete u bazu podataka IS Merlin radi dalje obrade, ili želite da vi generišete neki novi dokument za poslovne partnere. Svaki zadatak koga imate ispred sebe rešava se u odredjenom modulu IS Merlin. Izbor odgovarajućeg modula vrši se vrlo jednostavno u Glavnom meniju (standardno), kada se ne porikazuje Navigaciono stablo, ili u Navigacionom stablu IS Merlin kada se ne prikazuje Glavni meni, zavisno od standardnog načina korišćenja navigacije koga ste podesili..

Navigaciono stabloU Glavnom meniju, u zavisnosti od instalacije IS Merlin, umesto tastera "Ambulanta" koji pokreće modul Veterinarska Ambulanta mogu biti tasteri "Kalkulacije" za Kalkulacije u Ofset Štampi ili "Komercijala" za registrovanje Predmeta poslovanja. Ostali moduli se pokreću iz menija sistema.

Neki tasteri pružaju opciju pokretanja srodnih modula, kao na pr. "Izvodi" i "Povezivanje izvoda" ili na pr. "Fakture" i "Fakture dobavljača" i td.

Posle pokretanja bar jednog modula navigaciono stablo se nalazi uvek na levom delu ekrana, bez obzira na to u kom modulu trenutno radite. Kao što se vidi ovo stablo može biti veoma razgranato. Da bi pokretanje željenog modula bilo zaista brzo osmislili smo deo stabla "Moji moduli" u kome svaki pokrenut modul ostavlja svoj trag korišćenja, tako da posle odredjenog vremena željeni modul pokrećete ovde, u suženoj listi modula koje ste koristili. Naravno, iz te liste možete izbaciti modul koga ste slučajno ili davno koristili.

Iako iz jednog u drugi modul možete da predjete ponovnim izborom modula u navigacionom stablu, da bi videli koji moduli su trenutno aktivni i da neki modul dovedete u fokus samo jednim klikom miša osmislili smo "Liniju pokrenutih modula".

 

Jednim klikom na odgovarajući "taster" u liniji možete da predjete u neki drugi modul ili da prekinete rad u njemu.

Pošto liste u IS Merlin daju mnogo podataka radi brzog informisanja, ponekad je malo prostora na ekranu. Dodatni prostor možete dobiti uklanjanjem Navigacionog stabla sa ekrana. Tada se liste automatski prošire na početak ekrana. Naravno, Navigaciju vraćate na ekran pomoću tastera na ToolBar-u.