Poslovni softver i Grafički dizajn

Vaš posao - Naše IT rešenje

Pametan Restoran

Povežite MAGACIN, KUHINJU I GOSTE

Imate odličan restoran, još bolju uslugu a svesni ste da može i bolje.

Modul Pametan restoran Vam obezbeđuje formiranje optimalnih porcija/obroka, na bazi različitih standardnih i vaših specijalnih normativa, prema nabavnim cenama namirnica, izdavanje naloga kuhinji za spremanje tih obroka i trebovanje tačnih količine namirnica i materijala iz magacina za njih.   Saznajte više ...

Analiza Poslovanja

Obezbedite mogućnost donošenja uvek dobrih, blagovremenih i reciznih odluka

Efikasno planiranje bazira se na analizi poslovanja u realnom vremenu.

Modul Analiza poslovanja poslovnog informacionog sistema Merlin vam pruža mogućnost da budete informisani o poslovnom uspehu vaše firme u realnom vremenu.   Saznajte više ...

Poslovna eArhiva

InfoServis NT 2023 čuva tajnu!

InfoServis NT predstavlja dobar način kako da lako, brzo i sigurno arhivirate, zaštitite, pretražujete i koristite svoju dokumentaciju, i to na standardizovan način u firmi. Vrlo dobar sistem za čuvanje Naučno-Tehničke dokumentacije.

Brzina pretraživanja

Ovo je jedan od najnovijih proizvoda u svojoj klasi. Proverite

Veterinarska Ambulanta

Zdravlje i briga o životinjama su postali jedna od bitnih činjenica današnjice. Sa razvojem ekspertskog znanja i veličine ordinacija javila se potreba za sistemskim menadžmentom i sinhronim delovanjem prijema, ambulante, doktora i pacijenata.

Red u čekaonici, suviše šetnje sa papirima kroz stanicu, problemi sa naplatom duga, jedinstvena video i dokumentaciona arhiva pacijenata, magacin lekova, terenski veterinari? Sve ovo je obuhvaćeno ovim modulom MERLIN-a u jednom koraku. Kako?   Saznajte više ...

Ponude

Prodajete robu i/ ili usluge?
Tržišna utakmica je nemilosrdna. Kako na najbolji nači da spojite svoj proizvod - uslugu, njegove prednosti i kvalitet sa cenom koju će tržište podržati?

Modul PONUDE je alat za Vas. Pomoću njega kreirate, obrađujete i menjate ponude, a na bazi Vašeg prodajnog programa, sa automatskim generisanjem podataka za profakture i td.   Saznajte više ...

Kalkulacije u Ofset Štampi

Sve zavisi od dobre i tačne kalkulacije.

Ovaj modul IS Merlina omogućava precizno određivanje cene koštanja posla u ofset štampi, registrovanju i petragu svih kalkulacija u vašoj komercijali, izradu ponuda klijentima, izradu svih potrebnih naloga za rad pripremi, štampariji, knjigoveznici i trebovanja materijala iz magacina.

Ovo je najveća pomoć vašem tehnologu i/ili komercijalisti, jer u izradi ponude koristi standarde i tehnologiju rada vaše štamparije na jedinstven način, podiže sigurnost i skraćuje vreme svog rada i još mnogo toga...  Saznajte više ...

Navigacija kroz module

Kako do odredjenog modula?

Svaki zadatak koga imate ispred sebe rešava se u odredjenom modulu IS Merlin. Svaki pokrenut modul ostavlja svoj trag u delu navigacije "Moji moduli", kao pomoć za brzo pronalaženje odgovarajućeg modula u daljem radu.

Više o navigaciji pročitajte ovde.

Pages