Vaš posao - Naše IT rešenje

Sistem ažuriranja softvera

Vreme je postalo najdragoceniji resurs koga imate. Kako bi ga što više uštedeli u svakodnevnom radu BIGByte poklanja posebnu pažnju na funkcionalnost i upotrebivost svog software-a koga vi koristite i radi konstantno na njegovom usavršavanju. Kako bi počeli da koristite sve nove funkcije i unapredjenja potrebno je da na vašem računaru imate poslednje verzije instaliranog software-a.

Alatka za to je naš jedinstveni Update sistem, koji se pokreće automatski sa startom nekog BIGByte rešenja. On automatski pobroji sve "zastarele" verzije software-a i ažurira ih pre pokretanja rešenja.

Ako želite vanredno da proverite da li na računaru imate najnovije verzije softvera doboljno je da pokrenete Update sistem sa Start menija operativnog sistema. Ako posle automatske provere bude potrebe sistem će vam predložiti ažuriranje. Na vama je samo da odlučite i naložite sistemu da pokrene ažuriranje.

Update system

Izvor najnovijih verzija softvera može biti BIGByte Update server kome automatizovano pristupate preko Interneta ili, ako nemate mogućnost izlaska na Internet putem FTP protokola, server u vašoj lokalnoj mreži kojeg mi ažuriramo preko Interneta.

Da bi instalirali Update sistem posetite našu Download Sekciju kao registrovani korisnik.