Poslovni softver i Grafički dizajn

Vaš posao - Naše IT rešenje

Komunikacija u sistemu

Operativna efikasnost vašeg tima

Jedan od osnovnih zahteva modernog poslovanja. Ona je odgovorna za kvalitet vašeg posla.

Operativna efikasnost tima zavisi od blagovremeno međusobno prosleđenih informacija. Ovaj modul pruža mogućnost da budete sigurni ste dobili sve informacije koje su vam bile upućene, kao i da će sve informacije koje vi upućujete drugima oni sigurno dobiti.   Saznajte više ...

Kursna Lista

Pratite kretanje kuseva valuta !

Grafički prikaz daje očiglednu predstavu trendova kretanja kurseva valuta u vremenu.

Modul "skuplja" podatke sa sajta NBS svakog jutra i ažurira svih pet zvaničnih kurseva i vaš komercijalni kurs valute koja je važna u vašem poslovanju, na način koga vi postavljate u sistemu. Pri tom automatski ažurira i komercijani kurs svakog artikla u Katalogu koji ima cenu izraženu u odredjenoj valuti. Ovo je posebno važno pri izradi novih dokumenata prilikom nudjenja.   Saznajte više ...

Cenovnici i Katalog proizvoda

Ne nije promotivni katalog - mada može da bude

Katalog proizvoda i usluga je mesto gde održavate podatke o vašem prodajnom programu. Svi artikli mogu imati prateće strukture od drugih artikala iz Kataloga ili biti bez njih.

Podaci iz Kataloga su izvor podataka i osnov izrade ponude, kalkulacije, profakture i fakture, praćenja poslova, u magacinskom poslovanju, nabavci, rada u ambulanti, štampariji... bukvalno u svim modulima IS Merlin.   Saznajte više ...

Poslovni adresar

Kako najbrže kontaktirati nekog?

Efikasan networking je važan deo rada i razvoja Vaše kompanije.

Pronalaženje određenog telefona, E-mail adrese ili nekog drugog podatka firme ili kontakta se vrlo jednostavno obavlja. Potrebni podaci za komunikaciju su automatski prezentirani, a E-mail i WEB adresu možete iskoristiti već u samom ekranu pretrage. Ova verzija Adresara omogućava i označavanje za štampu i samo štampanje koverata, nalepnica, reklamnih dokumenata i td.   Saznajte više ...

Izvodi tekućih računa

Koristeći ovaj modul vodite evidenciju promena na računima kroz evidentiranje izvoda iz vaše poslovne banke, pomoću automatizovanog importa podataka iz vašeg E-banking sistema.

Prihvata i koristi podatke iz drugih modula za evidentiranje delimičnog plaćanja ili naplate, što je osnov za temeljnu analizu po raznim kriterijumima i tzv. "otvorene stavke".   Saznajte više ...

Tok Novca

Planiranje i Ostvarenje

Ovaj modul omogućava kreiranje i vodjenje vaše poslovne politike, bez obzira na kompleksnost procesa. Takodje omogućava da planiranjem prihoda i rashoda donosite poslovne odluke održive u vremenu.

Automatski prihvata podatke iz drugih modula IS Merlin.   Saznajte više ...

Maloprodaja

Automatska obrada

Namena ovog modula je automatizacija vodjenja prodavnice, automatsko štampanje fiskalnog računa na POS terminalu i skidanje sa stanja artikala u prodavnici.

Automatski prihvata podatke za naplatu iz drugih modula IS Merlin.   Saznajte više ...

Delovodnik

"Zatureni dokumenti" više nisu tema

Namena Delovodnika je evidentiranje i arhiviranje svih ulaznih i izlaznih dokumenata, kao i sve dokumentacije u procesu rada, razvrstanih prema vašim standardnim tipovima dokumenata. Moguće ga je konfigurisati da rdi i kao kompanijski E-mail server, kome svi pristupaju konkurentno.  Saznajte više ...

Magacin

Uvek komplikovan deo poslovanja.

Koliko čega, po kojoj ceni, od kog dobavljača, kada, kome, sve su to pitanja vezana za Magacin.

Ovaj modul obezbeđuje evidenciju prijema i trošenja robe i materijala na skladištima, evidencija faktura dobavljača, eksport podataka za knjiženje u vaše knjigovodstvo. Ali to nije sve...   Saznajte više ...

Pametan Restoran

Povežite MAGACIN, KUHINJU I GOSTE

Imate odličan restoran, još bolju uslugu a svesni ste da može i bolje.

Modul Pametan restoran Vam obezbeđuje formiranje optimalnih porcija/obroka, na bazi različitih standardnih i vaših specijalnih normativa, prema nabavnim cenama namirnica, izdavanje naloga kuhinji za spremanje tih obroka i trebovanje tačnih količine namirnica i materijala iz magacina za njih.   Saznajte više ...

Pages