Vaš posao - Naše IT rešenje

Pametan Restoran

Ovo je modul IS Merlin; koji vam omogućava da u restoranu formirate optimalne obroke prema nabavnim cenama namirnica, da izdate naloge kuhinji za spremanje tih obroka i trebovanje materijala iz magacina za njih.

FoodCalc

Ovo je najbolji način da se automatizovano odredi ukupna nabavna cena bilo koje kombinacije i količine jela i namirnica u obrocima na bazi vaših standardizovanih normativa. Po instalaciji sistema možete odmah da počnete sa vašim kalkulacijama, tj. čim ažurirate poslednje nabavne cene namirnica.

Šta krasi Pametan Restoran?

  • Fleksibilnost, jer primenjeni normativi jela u obrocima jednog menija mogu biti različiti, u zavisnosti od konkretne potrebe, tj možete kombinovati razne normative.
  • Tačnost, jer nabavna cena jela u meniju odredjuje se na bazi poslednjih nabavnih cena namirnica, a prema primenjenim normativu za jelo i količine obroka u meniju.
  • Automatizovanost, jer se nabavne cene jela prema bilo kojem normativu automatski ažuriraju sa promenom nabavne cene bilo kog artikla, onda kada se promena i desi.
  • Distributivnost, jer Meniji mogu da se definišu za svaki dan pojedinačno za svaku organizacionu celinu: na pr. restoran, bar, klub, salon ... ili neku drugu.

Primer pretraživanja liste obroka   Primer jednog menija

Modul se isporučuje kao samostalan, iako je u tesnoj vezi sa ostalim modulima Merlina. Sa njim dobijate već inicijalno popunjenu bazu podataka namirnica i normativa za Pansion. Normativ nekog jela možete da promenite ili iskoristite kao šablon za drugi normativ istog ili različitog jela.

Nabavne cene namirnica održavate sami, na baci cena iz poslednje nabavke, ali i preko servisa kojeg vam nudimo pod komercijalnim uslovima u zavisnosti od vašeg zahteva.

U ponudi postoje sledeći normativi:

  • Standardni normativ (isporučuje se sa instalacijom)
  • Normativ za Učenike i omladinu
  • Normativ Švedskog stola i Reprezentacije

Kao registrovani korisnici ove normative možete zatražiti putem Email-a prodaja@bigbyte.rs i na vrlo lak način upotpuniti mogućnost izbora i tako podići fleksibilnost odredjivanja menija.

Download

Prezentaciju Pametnog Restorana možete skinuti u našoj Download Sekciji.

Da biste mogli da izvršite download DEMO verzije Pametnog Restorana potrebno je prvo da se prijavite u LOGIN formi na vrhu ekrana, sa Korisničkim imenom i Lozinkom koje ste naveli ovde pri registrovanju. Ako nemate Korisničko ime i Lozinku prvo se registrujte. Podaci koje navedete ostaju tajni i neće biti iskorišćeni ni za šta drugo osim evidencije download-a.

I još mnogo toga ...

Povezanost sa drugim modulima

Modul je funkcionalno nezavisan, ali vrlo dobro radi u okruženju modula Magacin, kada se samim prijemom robe u magacin ažuriraju nabavne cene.