Vaš posao - Naše IT rešenje

Ponude

Modul PONUDE je vrlo važan deo informacionog sistema MERLIN, alat pomoću koga se u potpunosti vode svi poslovi i koje se vezuju sve dalje poslovne aktivnosti. Namena ovog modula je kreiranje i obrada ponuda, praćenje poslova, generisanje podataka za profakture i sl. Modul obezbedjuje vodjenje poslovnih aktivnosti na način kojim se stvara osnova za uvodjenje ISO standarda (sistema kvaliteta).

Kako sa modulom "Ponude" pravite ponude?  Koje funkcije on ima?

Primer pretrage arhive ponuda

Vrlo brzo i jednostavno možete kreirati ponude vašim kupcima u toku poslovne godine, sa neograničenim brojem kombinacija roba i usluga biranjem iz vašeg prodajnog programa, ili nezavisno od njega. Automatizovane procedure koje podržavaju ovaj modul obezbedjuju vam najveću tačnost cena i valjanost ukupne kalkulacije posla. Pri tom svaka stavka može imati svije posebne troškove ili oni mogu biti zajednički za grupu stavki.

Sistem obezbedjuje lako pronalaženje neke odredjene ponude iz bilo kog perioda. Ponudu, osim komplentno novu, možete kreirati i na bazi neke već postojeće ponude ili njene varijante, uz automatsko preračunavanje njene vrednosti, na bazi aktuelnih cena i kurseva valuta elemenata ponude.

O izgledu odštampane ponude sistem sam vodi računa. Mogućnost kreiranja više varijanti jedne ponude obezbedjuje preglednu istoriju pregovaranja sa vašim kupcem.

Primer jednog dokumentaPonudu možete poslati kupcu iz sistema automatski, kroz kompanijski delovodnik.

Kada kupac prihvati vašu ponudu, aktivirate je u posao, oko koga će se kasnije okupljati sve naplate i sva plaćanja iz finansija, za pregledno vođenje posla i informisanje.

Od pripremljene ponude možete od sada automatski generisati profakturu na bazi izabranih stavki ponude. Vaše je samo da označite stavke i sistem će automatski da generiše profakturu, povlačeći sve potrebne informacije kako o kupcu, tako i o stavkama, uključujući i PDV.

Zašto PONUDE?

 • U ponudu možete dodati potreban broj jednostavnih ili složenih elemenata ponude, promeniti neki već postojeći ili ga izbaciti.
 • Opis svakog elementa nije ograničen samo na naslov, već ga možete preuzeti sa izborom artikla iz njegovog osnovnog i/ili detaljnog opisa koga ovde možete i korigovati.
 • Možete koristiti bilo koju valutu za bilo koji element ponude, kao i za osnov obračuna vrednosti ponude.
 • Možete primeniti korekciju i rabat za pojedine elemente ili za celu ponudu.
 • Svakom elementu možete pridružiti nezavisne ili zavisne troškove određene po procentu ili sumi.
 • Automatski primenjuje zadate parametre (količinu, cenu, valutu, kurs, korekciju, rabat ...) po pojedinim elementima ponude.
 • Automatski preračunava vrednosti u ponudi po promeni valute (EUR, USD i dr.), primenjujući ažurnu kursnu listu.
 • Vrednost ponude se automatski menja promena bilo kojeg njenog elementa.
 • Sistem beleži ponude i čuva ih u bazi podataka. One se uvek mogu reaktivirati.
 • Sistem prikazuje ponude po više osnova: po datumu, mestu, firmi kojoj su upućene, statusu (prihvaćena ili ne) i dr.
 • Uvek možete imati pregled realizovanih i nerealizovanih ponuda i to po kupcu, po datumu, mestu (gradu, državi ...).
 • Uvek možete imati pregled zastarelih ponuda,
 • Sistem poseduje informaciju ko je i kada od zaposlenih sačinio ponudu.
 • Ponude se štampaju automatski na nekoliko različitih načina, po vašem izboru.
 • Ne postoji mogućnost "nestanka" ponude u procesima unutar preduzeća (da neko nije dobio ili da nije bio obavešten).
 • Alarmi u sistemu vas obaveštavaju o statusu ponude (isticanje opcije, zastarelost, roka odgovora dobavljača i plaćanja njegovih računa i dr.).
 • Ponude se mogu slati elektronskom poštom, kroz modul Delovodnik.
 • Tačno se zna ko je od zaposlenih sačinio ponudu i vreme u kome je ona realizovana
 • Menadžment ima alat za potpunu kontrolu procesa rada, te na lak i jednostavan način može da utiče na produktivnost, kontrolu troškova, kao i na kvalitetno vodjenje strategije zapošljavanja.
 • Ponude se automatski šalju u druge delove sistema i druge organizacione delove firme (finansije, menadžment, i dr.)
 • Od svih ili samo nekih željenih stavki direktno iz ponude generišete profakturu za službu finansija

Prihvaćena ponuda prerasta u posao. Svaki posao nosi broj ponude od koje je i nastao, oko koga se okupljaju sve ostale informacije vezane za taj posao, naplate, plaćanja i dr. Dalje, direktno praćenje posla obavljate u drugim modulima: Finansijske Projekcije i Novčana Sredstva

 • Komercijala ima sve potrebne informacije o naplati potraživanja i plaćanju troškova posla u toku razgovora sa kupcem, u toku realizacije posla i kasnije.

Povezanost sa drugim modulima

Modul je funkcionalno povezan sa modulima Poslovni Adresar i Katalog, ali vrlo dobro radi u okruženju modula  FaktureDelovodnik i Arhiva, Magacin, Poruke u sistemu i td. Modul prate zajednički modul IS Manager, Šifrarnici.